DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 4

01/05/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT xin kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô Thư mời viết bài cho Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 4 (The 4th Asia Conference on Business and Economic Studies - ACBES 2022) do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:
  • Thời gian tổ chức: Ngày 29-31/08/2022    
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Campus A), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hạn cuối nộp bài viết: trước ngày 15/07/2022.
  • Website Hội thảo: https://acbes.ueh.edu.vn 
  • Thông tin liên hệ: Email: acbes@ueh.edu.vn, SĐT: +84 028 38229253

unnamed.jpg

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo Thông tin Hội thảo và Hướng dẫn gửi bài.

Trân trọng cảm ơn./.

P. KH&HTQT.