DHKT

Hội thảo quốc tế thường niên ICECH 2022 được tổ chức lần thứ 10 với chủ đề: Strategic Adaptation In The World Of Uncertainties

25/04/2022
Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo quốc tế thường niên ICECH 2022 được tổ chức lần thứ 10 với chủ đề: Strategic Adaptation In The World Of Uncertainties do Nhà trường đồng tổ chức với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 04-05/11/2022
Địa điểm tổ chức: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời hạn nộp bài: ngày 31/08/2022
Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh
Địa chỉ nhận bài: bài viết được nộp tại website HT: http://icech.hust.edu.vn/ (Hướng dẫn nộp bài: https://icech.hust.edu.vn/category/show?id=10)

Các bài viết được chấp nhận trình bày tại Hội thảo sẽ có cơ hội được đăng bài trên các Tạp chí trong nước và quốc tế có uy tín. 

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại Thư mời viết bài (đính kèm file).

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT