DHKT

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN (mã số B2019-DN04-27)

30/03/2022

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia buổi nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN do ĐHĐN quản lý

Tên đề tài: Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Trường hợp điểm đến là thành phố Đà Nẵng

Mã số: B2019-DN04-27

 

Thông tin cụ thể về buổi họp: 

Thời gian: 09h30 ngày 07/04/2022 (thứ Năm).

Địa điểm: Phòng 804, 41 Lê Duẩn.

Thành phần:

  • Theo QĐ số 06/QĐ-QKHCN ngày 15/2/2022 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

  • Ban chủ nhiệm đề tài;

  • Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

 

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT