DHKT

Thông báo về buổi Hướng dẫn sử dụng FiinPro -FIINGROUP

29/03/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và sinh viên DUE


Với mong muốn giúp Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học và sinh viên DUE khám phá các tính năng và khai thác được tối ưu nhất các dữ liệu của Hệ thống FiinPro, phía nhà cung cấp sẽ tổ chức buổi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm FiinPro thông qua nền tảng Zoom.
Nhà trường kính thông báo đến Quý Thầy/Cô thông tin về buổi hướng dẫn như sau:
Thời gian 09h30 - 11h30 ngày 29/03/2022 (Thứ Ba)
Link tham gia buổi hướng dẫn: https://zoom.us/j/94953429777?pwd=c2plTG1QQjc1VUZLRmt3bFJ0TFQ4dz09
+ ID cuộc họp: 949 5342 9777
+ Mật mã: 29032022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng FiinPro: tại đây

Slides của Workshop: tại đây

Trân trọng cảm ơn!

P.KH&HTQT