DHKT

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN (mã số B2019-04-25)

28/03/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.

Tên đề tài: Ảnh hưởng của niềm tin đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu đa quốc gia

Mã số: B2019-04-25

 

Thông tin cụ thể về buổi họp: 

Thời gian: 15h30 ngày 01/04/2022 (thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng E101 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Thành phần:

  • Theo QĐ số 563/QĐ-ĐHKT ngày 24/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

  • Ban chủ nhiệm đề tài;

  • Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

 

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT