DHKT

Thông báo Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS (Nhật Bản)

18/01/2022
Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS (Nhật Bản)
Trong khuôn khổ chương trình JDS 2021, 45 cán bộ nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng) sẽ được tuyển chọn nhận học bổng bậc Thạc sĩ khóa học 2022 – 2024 tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.
Ứng viên truy cập trang web http://ww.jds-scholarship.org để tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và bộ hồ sơ dự tuyển học bổng JDS.
Thời hạn nộp hồ sơ giấy và online: trước 17h00 ngày 07/02/2022