DHKT

Thông báo về việc đăng ký tham dự cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam & kỳ thi ICPC Asia Hanoi 2021 Đại học FPT (Hà Nội)

30/11/2021

Kính gửi: Quý Thầy/cô, các bạn sinh viên của các Khoa trong Trường

Nhà trường thông báo đến sinh viên của các Khoa trong toàn Trường về việc đăng ký tham dự cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam, PROCON & kỳ thi ICPC Asia Hanoi 2021 Đại học FPT (Hà Nội), nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 30 (OLP'21), PROCON Việt Nam và Kỳ thi lập trình ICPC Asia Hanoi tổ chức từ 8 đến 12 tháng 3 năm 2022 tại trường Đại học FPT (Hà Nội); dự kiến thi tập trung căn cứ theo các quy định phòng chống dịch Covid của Chính phủ. Nếu có thay đổi trước thời gian tổ chức 1 tháng Ban Tổ chức sẽ thông báo hình thức và lịch tổ chức cụ thể.

Thông tin công bố trên website kỳ thi tại: http://www.OLP.vn/ và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hanoi trên: http://acm-icpc.olp.vn/ và https://icpc.global/.

2. Thông tin các khối thi OLP’21 và Kỳ thi Procon Việt Nam:

Hạn đăng ký OLP'21, Procon Việt Nam: trước ngày 20/02/2022 qua email và nộp bản chính khi đăng ký tại Đại học FPT (Hà Nội).

3. Thời gian đăng ký tham dự

Nhà trường sẽ tổ chức lớp ôn luyện cho các bạn sinh viên đăng ký tham dự. Các bạn sinh viên vui lòng đăng ký với Nhà trường trước: 15h00 ngày 7/12/2021 (thứ Ba)

Link đăng ký: https://forms.gle/mHxJey1QLgUn27Mm7

4. Lệ phí tham dự cuộc thi:

Nhà trường sẽ hỗ trợ lệ phí đăng ký dự thi theo quy định của Ban tổ chức

Chi tiết thông báo liên quan đến cuộc thi vui lòng xem tại đây

Thông tin (OLP'21), PROCON và ICPC Asia Hanoi trên: www.OLP.vn

Thông tin ICPC toàn cầu trên: https://icpc.global

5. Thông tin liên lạc

Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Sđt: 0236-3950885Email: dvan2707@due.edu.vn (gặp thầy Vấn) hoặc 

Sđt: 0236-3954243;email: sinhviennckh@due.edu.vn (gặp cô Quỳnh Anh)

Nhà trường thông báo để các Khoa và các bạn sinh viên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng!

P.KH&HTQT