DHKT

Thông báo về việc triển khai Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VII - năm 2022

19/11/2021

Kính gửi các Khoa/Trung tâm trong Trường


Căn cứ Kế hoạch số 38/KHLT-HSVVN-HVTC-VTH của Hội sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính, Viện Toán học ký ngày 10 tháng 11 năm 2021 về việc tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VII - năm 2022, Nhà trường thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên các nội dung như sau:

Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-5 sinh viên không là sinh viên tốt nghiệp trong năm 2022 của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). 

Khuyến khích các đề tài có sự tham gia hướng dẫn và đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp.

Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học, chưa được công bố và tham gia hội thi cấp quốc gia ở các cuộc thi khác.

Thời gian triển khai dự kiến: tháng 11/2021- tháng 31/03/2022
Chi tiết về Tiến độ thực hiện vui lòng xem tại file đính kèm
Vòng chung khảo: dự kiến 25-27/05/2022

Chi tiết kế hoạch tổ chức vui lòng xem tại đây
Mọi thắc mắc Quý thầy/cô vui lòng liên hệ Phòng Khoa học & HTQT theo sđt 0236.3.954243 (gặp Quỳnh Anh: chuyên viên phụ trách)  

Trân trọng cảm ơn!
P.KH&HTQT