DHKT

Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên các lớp Hệ Chính quy

25/10/2021

THÔNG BÁO

Kính gửi:

                - Các Khoa trong trường

 - Sinh viên các lớp hệ Chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 4 năm học 2020-2021

 

 

Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 4 năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

1. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

Từ ngày 26/10/2021 đến ngày 07/11/2021: Những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web của nhà trường www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp). Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp (xem mục 2) cho Khoa quản lý sinh viên qua đường bưu điện trước ngày 09/11/2021. Trường hợp những sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020 – 2021 nhưng kết quả xét công nhận tốt nghiệp chưa đạt do chưa có đủ điểm học tập không cần nộp lại hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp ở đợt này.

2. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

- Bản photocopy có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất đối với sinh viên hoàn thành chương trình GDTC trước ngày 14/10/2020;

+ Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ;

* Trường hợp sinh viên sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Anh để xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ yêu cầu phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

* Trường hợp sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do trường ĐH Kinh tế phối hợp cùng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức và không cấp chứng chỉ thì ghi rõ trong Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp ngày tháng dự thi.

+ Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Tin học (bao gồm chứng chỉ tin học Nâng cao hoặc chứng chỉ MOS và cơ bản);

+ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

- Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với sinh viên không có đăng ký học ở học kỳ II năm học 2020 – 2021. Mẫu Bản kiểm điểm tải tại đây:

 https://due.udn.vn/vi-vn/phongctsv/phongctsvchitiet/id/13350/cid/536

                Trân trọng!