DHKT

Hướng dẫn thủ tục nhập học - Đợt 2 Sinh viên hệ chính quy, Khóa 47K, Tuyển sinh năm 2021. Dành cho thí sinh trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021

21/09/2021

       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                              Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

       Số: 1081/HD-ĐHKT                              Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9  năm 2021

 

                                              HƯỚNG DẪN
                     THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐỢT II
        SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, KHÓA 47K, TUYỂN SINH NĂM 2021
Dành cho thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

      Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (viết tắt là ĐHKT) thông báo về việc hướng dẫn Quy trình thực hiện thủ tục nhập học - Đợt II bằng hình thức trực tuyến (online), như sau:

I. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN NHẬP HỌC

      1.1. Hình thức nhập học: Thực hiện kê khai hồ sơ trực tuyến và gửi hồ sơ giấy bằng hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện đến Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.

      1.2. Thời gian nhập học:

           a/ Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ nhập học bằng hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện đến Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trước 17h00 ngày 20/09/2021 (tính theo dấu bưu điện).

           b/ Sau 17h00 ngày 20/09/2021, thí sinh không thực hiện thủ tục nhập học thì xem như thí sinh từ chối nhập học.

           c/ Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ sau: 

                http://ketqua.udn.vn/Danhsach.aspx?iddot=40&madot=QGia1-2021&fbclid=IwAR1A-ZVh5V43UDOOoRUm-BrtgkUJSaepYzOlJUbRytyXdQUWOhuVKPQBfD0

        

       Quy trình trên được diễn giải chi tiết như sau:

      2.1. Bước 1: Tìm hiểu quy trình nhập học và hồ sơ nhập học

     Sau khi biết kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2021, thí sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học. Xem hồ sơ nhập học tại Mục 2.3.

          Số điện thoại hỗ trợ:

          Về nhận hồ sơ nhận từ bưu điện: Phòng Tổ chức - Hành chính số máy: 0236.3836169

          Về hồ sơ nhập học: Phòng Công tác sinh viên số máy 0236.3950464 - Zalo: 0905 887171

          Về học phí: Phòng Kế hoạch – Tài chính số máy 0236.3847139

     2.2. Bước 2: Kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến và nộp các khoản phí

          Thí sinh kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến. Bắt đầu từ 09h00 ngày 17/09/2021 (Link nhập học sẽ mở trước 15 phút). Địa chỉ link nhập học: http://nhaphoc.due.udn.vn

         a/ Đăng nhập tài khoản: Bằng “Mã đăng ký xét tuyển” là số CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Mã định danh (do Bộ GDĐT cấp cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển). Mật khẩu: ngày, tháng, năm sinh của thí sinh (ddmmyy).

         b/ Kê khai thông tin:

            - Thí sinh nhập số Mã vạch Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT năm 2021;

           - Thí sinh nhập số Báo danh thi THPT năm 2021;

            - Chọn một Chuyên ngành học tại Mục Chuyên ngành trúng tuyển (Nếu thí sinh trúng tuyển vào Ngành có hai chuyên ngành trở lên, phải lựa chọn một chuyên ngành để nhập học). Thí sinh xem danh sách các ngành có hai chuyên ngành đào tạo trở lên tại file đính kèm hướng dẫn này. Chi tiết tại đây

           - Hoàn thiện Bảng kê hồ sơ và thông tin nhập học của thí sinh.

         c/ Nộp học phí và các khoản phí khác:

         - Thí sinh nộp học phí và các khoản phí như sau:

            * Học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022: Xem file đính kèm hướng dẫn này. Chi tiết tại đây.

            * Tiền khám sức khỏe đầu khóa: 80.000 đồng/sinh viên; 

           * Bảo hiểm y tế (Dành cho sinh viên chưa có Thẻ BHYT từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021): 140.805 đồng/sinh viên;

           * Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 100.000 đồng (từ 01/10/2021 đến 31/12/2022)/SV.

        - Thí sinh nộp học phí trước 17h00 ngày 20/9/2021 theo một trong hai cách sau:

        Cách 1: Thí sinh nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản vào một trong hai tài khoản sau:

        * Tài khoản 1:

          Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

          Số tài khoản: 56010000693217

          Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Vân

         * Tài khoản 2:

          Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

          Số tài khoản:  117000009060

          Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn

          - Nội dung chuyển khoản: <Họ và tên thí sinh>_<Mã đăng ký xét tuyển>

     Cách 2: Thí sinh nộp học phí trực tiếp qua bưu điện và điền đầy đủ các thông tin sau:

          - Đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

          - Địa chỉ đơn vị nhận tiền: Số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

        - Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh>_<Mã đăng ký xét tuyển>

    Ghi chú:

    - Phí chuyển khoản nộp học phí của thí sinh do Trường Đại học Kinh tế chi trả.

    - “Mã đăng ký xét tuyển” là mã số của thí sinh sử dụng khi đăng ký xét tuyển, thông thường là số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Mã định danh (do Bộ GDĐT cấp cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển).

     - Sau khi thí sinh hoàn thành việc đóng học phí, tiếp tục thực hiện bước tiếp theo.

     2.3. Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ nhập học

     Thí sinh chuẩn bị đủ hồ sơ giấy theo danh sách dưới đây để kê khai trực tuyến tại Link nhập học bắt đầu từ 09h00 ngày 17/9/2021 (Link nhập học sẽ mở trước 15 phút). Link nhập          học: http://nhaphoc.due.udn.vn.

     Lưu ý: Thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (đối tượng được cộng 1 và 2 điểm) là không nộp giấy tờ Mục 7. Thí sinh thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo địa điểm Trường Trung học Phổ thông là không nộp giấy tờ ở Mục 8.

     

                                                  

      2.4. Bước 4: Gửi hồ sơ đến Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

     - Thí sinh gửi các hồ sơ giấy tại Bước 3 đến ĐHKT bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN trước 17h00 ngày 20 tháng 9 năm 2021 (theo dấu bưu điện).

     - Phía ngoài bì thư Thí sinh ghi rõ các thông tin sau hoặc in Thông tin này tại Tài khoản nhập học và dán vào bì thư của thí sinh để gửi bưu điện:

       


      2.5. Bước 5: Nhận thông tin phản hồi từ ĐHKT

        - Sau khi gửi hồ sơ nhập học qua đường bưu điện, thí sinh thường xuyên vào tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến (online) để xem tình trạng hồ sơ của thí sinh (đã nhận hồ sơ, hồ sơ đang xử lý, đã nhận học phí số tiền,...) tại mục Thông báo từ Trường Đại học Kinh tế.

        - ĐHKT sẽ thông báo kết quả thực hiện thủ tục nhập học của thí sinh tại tài khoản nộp hồ sơ của thí sinh và qua email.

   Ghi chú: Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển theo các cách sau:

       + Cách 1: Sau khi thí sinh có kết quả nhập học thành công (từ tài khoản nhập học trực tuyến) Thí sinh tự in Giấy báo trúng tuyển tại đường Link sẽ gửi vào email của thí sinh.

       + Cách 2: Thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo trung tuyển bằng bản giấy thì sẽ đăng ký trên Fan Page: Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và nhận tại Lớp trưởng của Lớp khi sinh hoạt cùng với lớp.

     2.6. Bước 6: Tham gia học tập tại ĐHKT

       - Tham gia “Tuần định hướng tân sinh viên 47K”: Xem kế hoạch tại File đính kèm.

       - Học tập Học kỳ 1 năm học 2021-2022: Xem danh sách lớp học và lịch học tại địa chỉ due.udn.vn.

       - Dự kiểm tra khảo sát năng lực Tiếng Anh đầu khóa, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về thời gian thi cho sinh viên theo dõi để thực hiện.

       Lưu ý:

      * Sinh viên diện ưu tiên trong tuyển sinh nếu khai báo sai về đối tượng hoặc khu vực ưu tiên mà dẫn đến không trúng tuyển thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

      * Tân sinh viên phải tham gia học tập đầy đủ “Tuần định hướng tân sinh viên 47K” để nắm vững các quy định của pháp luật, nhà nước đối với người học; các quy chế đào tạo, công tác sinh viên và nắm bắt mọi thông tin, thông báo của Nhà trường.

     * Trong thời gian “Tuần định hướng tân sinh viên 47K” sinh viên sẽ nộp bổ sung các loại giấy tờ sau:

          - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh viên);

- Bản chính Quyết định cử đi học (đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội);

- 02 bản sao Chứng minh nhân dân; 02 ảnh 3x4;

- Bản photo thẻ Bảo hiểm y tế;

- Sơ yếu lý lịch (Mẫu trên web Phòng CTSV);

- Bản đăng ký làm thẻ Sinh viên liên kết (Trường phát mẫu);

 

III. ĐĂNG KÝ Ở TẠI KÝ TÚC XÁ VÀ HỖ TRỢ THÔNG TIN CHỖ TRỌ

          - Sinh viên có nhu cầu đăng ký chỗ ở tại Ký túc xá Trường Đại học Kinh tế tại địa chỉ: https://tinyurl.com/DangkyKTX-DUE

- Sinh viên cần hỗ trợ thông tin chỗ trọ liên hệ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy, Khóa 47K, tuyển sinh năm 2021, đề nghị sinh viên thực hiện đúng quy trình trên.

Nhà trường không tiếp nhận những sinh viên không đủ hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ hoặc nhập học không đúng thời gian quy định./.

                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN   

Nơi nhận:                                                        

- Ban Giám hiệu (để b/cáo);                                                           

- Các đơn vị trong Trường (để ph/hợp);                                  

- Sinh viên khoá 47K (để th/hiện);

- Lưu: VT, P. CTSV./.