DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2021 (VCAA 2021)

06/09/2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, nghiên cứu viên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các Trường Đại học khác; Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW); Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA); Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2021 "Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam". Hội thảo nhằm mở ra diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như quan điểm trong việc đổi mới đào tạo, nghiên cứu, hành nghề kế toán, kiểm toán tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam theo hướng cập nhật và hội nhập kiến thức ... Hội thảo cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và đơn vị thực tiễn gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và kết quả nghiên cứu về phát triển kế toán, kiểm toán trong thời gian tới.

Thời gian tổ chức: Ngày 23 tháng 10 năm 2021 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thời hạn gửi bài: Trước ngày 23/09/2021 (Thứ Năm)

Chi tiết toàn văn thư mời viết bài vui lòng xem tại đây

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của Quý Thầy/Cô.