DHKT

Lịch thi kết thúc học phần HK 2 năm học 2020-2021 - Nhóm 1 - Đợt 1

24/07/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

     Theo kế hoạch thi đã thông báo, các lớp học phần kết thúc học từ tuần 41 trở về trước theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến từ ngày 28/07/2021. Lịch thi cụ thể của các học phần thi vấn đáp, thi thực hành trên máy tính, thi trắc nghiệm (Nhóm 1 – Đợt 1) cụ thể như sau:

     Lịch thi vấn đáp: xem tại đây.

     Lịch thi thực hành trên máy tính: xem tại đây.

     Lịch thi trắc nghiệm: xem tại đây.

     - Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn tham gia dự thi trực tuyến tại đây.

     - Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Link tham gia phòng thi vấn đáp trên Zoom meeting sẽ được cung cấp cho sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

     - Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

     Trân trọng.