DHKT

Thông báo về việc sử dụng Thư viện điện tử dùng chung

17/03/2021
Kính gửi Quý Thầy/cô trong toàn trường,

Như đã thông báo cho Quý Thầy/cô thông qua các kênh của Thư viện và Phòng KH&HTQT, trong khuôn khổ Dự án Thư viện điện tử dùng chung do Ngân hàng thế giới tài trợ cho các trường đại học - cao đẳng, viện nghiên cứu khối ngành kinh tế-kinh doanh trong cả nước (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm đầu mối), đến nay Dự án đã hoàn thiện và đã mua được các gói cơ sở dữ liệu điện tử từ 02 Nhà xuất bản có uy tín thế giới, SAGE và Emerald

Việc truy cập vào 02 cơ sở dữ liệu này (thông qua web của mỗi nhà xuất bản) sẽ cho phép Quý Thầy/cô thu thập được các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí của 02 NXB kể trên. Đây là nguồn tài nguyên rất phong phú với trên hàng triệu bài báo khoa học được cập nhật đến năm hiện tại của gần 1200 tạp chí có uy tín. Theo kế hoạch của Dự án, từ giữa cuối năm 2021, Dự án sẽ tiến hành mua các gói tài nguyên tiếp theo, bao gồm sách điện tử và dữ liệu thứ cấp.

Phòng KH&HTQT kính thông báo để Quý Thầy/cô được biết và truy cập dùng chung các nguồn tài nguyên này. Theo quy định của Dự án, việc truy cập và tải các bài báo điện tử chỉ được thực hiện tại Trường thông qua địa chỉ IP mà Nhà trường đã đăng ký với Dự án. Phòng KH&HTQT cũng đã đề xuất Dự án xem xét mua gói CSDL của NXB Elsevier và Wiley. Thông tin sẽ được cập nhật đến Quý Thầy/cô khi có phản hồi từ Dự án. Hướng dẫn về cách truy cập và khai thác 02 CSDL như sau:

Cơ sở dữ liệu Tạp chí Emerald vui lòng xem tại đây

Cơ sở dữ liệu Tạp chí Sage vui lòng xem tại đây


Nếu Quý Thầy/cô có câu hỏi, vui lòng liên hệ Phòng KH&HTQT (qua đ/c Quỳnh Anh) để được hướng dẫn.
Trân trọng,
P.KH&HTQT