DHKT

V/v đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 - Tp. Đà Nẵng

25/03/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT xin kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô công văn số 175/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học & Công nghệ Tp. Đà Nẵng về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0.

Sở KH&CN ưu tiên phân bổ các nhiệm vụ KH&CN cho chuyển đổi số, các nhiệm vụ có kinh phí đối ứng của doanh nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm cùng công văn).

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ, vui lòng gửi 02 bản cứng Phiếu đề xuất nhiệm vụ về Phòng KH&HTQT (gặp Linh), bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 25/03/2021. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi về Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem Công văn tại đây.

Trân trọng!
P. KH&HTQT