DHKT

Thông báo đăng ký tham gia Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Thành phố Đà Nẵng năm 2021

15/03/2021

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo, đổi mới của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhà trường thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Thành phố gồm một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đều có quyền đăng ký tham gia theo hai hình thức: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều đề tài.

Hình thức đăng ký: các đội thi (cá nhân hoặc tập thể) gửi Phiếu đăng ký – Mẫu 1 cho Khoa quản lý; Khoa sẽ tổng hợp và đánh giá tuyển chọn vòng sơ khảo để gửi kết quả tuyển chọn đề tài tham gia cấp Thành phố thông qua Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Mẫu 2).

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Các đề tài, giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ có khả năng phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là đề tài). Yêu cầu đối với các đề tài dự thi theo nội dung điều 5 của Phụ lục Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 25/1/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi đính kèm.

3. Hồ sơ tham dự & thời hạn nộp hồ sơ

a) Hồ sơ tham dự Vòng thi sơ khảo

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố theo Mẫu 1 - Phiếu đăng ký kèm bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả hoặc nhóm tác giả về Khoa quản lý trước ngày 15/3/202021.

Khoa quản lý đánh giá và tuyển chọn phiếu đăng ký theo Điều 6 của Quyết định 01/QĐ-BTC đính kèm, lập Mẫu 2a - Danh sách các đề tài tham dự Cuộc thi SVNCKH cấp Thành phố và gửi về Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 25/3/2021. Trên cơ sở đề xuất của Khoa, Phòng Khoa học &HTQT đề xuất Nhà trường danh sách đề tài SVNCKH tham gia Vòng chung kết của thành phố trước ngày 31/3/2021.

BTC Cuộc thi 2021 sẽ lựa chọn và công bố 30 đề tài vào vòng chung kết trong tháng 4/2021 bằng văn bản về các Trường có đề tài dự thi.

b) Hồ sơ tham dự Vòng chung kết thành phố

Sinh viên của các đề tài lọt vòng chung kết hoàn thiện thuyết minh đề tài (Mẫu 3) kèm bản sao CMND không cần công chứng của tác giả và nhóm thành viên và gửi về Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 25/4/2021. Phòng tổng hợp và gửi BTC Cuộc thi trước ngày 30/4/2021.

BTC sẽ thông báo và hướng dẫn các đội thi lọt vào vòng chung kết cách thức triển khai và hoàn thiện đề tài, hỗ trợ 5.000.000đ/ đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 3.000.000đ/ đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

5. Phương thức đánh giá và giải thưởng

- Hội đồng Giám khảo vòng chung kết do Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng thành lập, gồm các chuyên gia và nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi. Kết quả Cuộc thi được công bố tại Lễ tổng kết Cuộc thi, tổ chức trong tháng 5 năm 2021.

- Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chí theo thang điểm do BTC Cuộc thi quy định.

- Giải thưởng Cuộc thi bao gồm:

   + 01 Giải đặc biệt được tặng tiền thưởng 16.000.000 đồng

   + 01 Giải Nhất cho lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp; 01 Giải Nhất cho lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn. Mỗi giải Nhất được tặng tiền thưởng 12 triệu đồng.

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải được tặng tiền thưởng 8 triệu đồng.

+ 02 Giải Ba, mỗi giải được tặng tiền thưởng 6,4 triệu đồng.

+ 04 Giải Khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 04 triệu đồng.

-         Tác giả/ đồng tác giả các đề tài lọt vào vòng chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận Cuộc thi. Các đề tài có tính ứng dụng cao sẽ được giới thiệu tham gia các Vườn ươm doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố.

-         Giảng viên hướng dẫn cho Sinh viên có đề tài Giải Nhất và Giải Nhì sẽ được đề nghị tặng thưởng giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi.

6. Đơn vị nộp hồ sơ

1. Văn phòng các Khoa quản lý

- Khoa tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi của sinh viên/ nhóm sinh viên của Khoa (Mẫu 1), tổng hợp danh sách đề xuất tham gia vòng chung kết (Mẫu 2a).

- Điện thoại và Emai được cung cấp tại website http://due.udn.vn

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Bộ phận phụ trách SVNCKH của Phòng tiếp nhận hồ sơ vòng sơ khảo của Khoa và danh sách tuyển chọn tham gia vòng chung kết của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (Mẫu 2b); tiếp nhận kết quả của Sở và tổng hợp Mẫu 3 đối với các đề tài vô vòng chung kết Cuộc thi.

- Điện thoại: 0236 395 4243; Email: sinhviennckh@due.edu.vn.

3. Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

- Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ tham gia vòng chung kết Cuộc thi thông qua Trường, không nhận hồ sơ trực tiếp.

- Điện thoại: 0236 388 7429; Email: tuyendh@danang.gov.vn.

 

Nhà trường thông báo để các Khoa và sinh viên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng./.