DHKT

Gia hạn đăng ký phúc khảo điểm thi KTHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1

05/02/2021

Kính gửi:        Sinh viên đại học hệ chính quy.

 

Nhà trường thông báo gia hạn đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Đợt 1 đến 16h00 ngày 09/02/2021.

Các bước thực hiện đăng ký phúc khảo và các lưu ý khác sinh viên tham khảo tại đây.

Trân trọng.