DHKT

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

25/01/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô thông báo số 1640/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Bản cứng gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, số 202A Trường Chinh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Bản mềm gửi về: skh@quangngai.gov.vn
Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 20/05/2021
Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi (Tel: 0255.8556005, Email: skh@quangngai.gov.vnqlkh-skh@quangngai.gov.vn)

Quý Thầy/ Cô vui lòng tải mẫu phiếu đề xuất tại đường link sau: https://cutt.ly/0jMzZUS  

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem Thông báo tại đây.

Trân trọng!
P. KH&HTQT