DHKT

Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa học "Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu" dành cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT

11/01/2021
Phòng KH&HTQT trân trọng kính thông báo đến các bạn sinh viên, học viên cao học tham gia khóa học "Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu" dành cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT.

Thông tin cụ thể về khóa học như sau:
Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKT
Thời gian học: 08h00 ngày 23-24/01/2021 (Thứ 7, Chủ Nhật)
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế (Địa điểm cụ thể sẽ được cập nhật sau)
Form đăng ký tham gia khóa học: https://forms.gle/bX3x5xHFaPvZ1UUe7
Form sẽ được đóng lại vào lúc 17h00 ngày 17/01/2021

Trân trọng kính thông báo.

P. KH&HTQT