DHKT

Danh sách thi kỹ năng Speaking - Học phần Ielts Intermediate 1 (Kỳ thi KTHP HK 1/2020-2021 - Đợt 1)

31/12/2020

Sinh viên xem danh sách thi tại đây.

Lưu ý: 

Sinh viên tham gia thi theo đúng kế hoạch. Đối với các trường hợp có vướng mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037 để được hỗ trợ giải quyết.