DHKT

Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 13/12/2020

10/12/2020

Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đợt ngày 13/12/2020 tại Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách thi: xem tại đây.

Lịch thi và hiệu lệnh thi: xem tại đây.

Lưu ý: - Thí sinh xem số báo danh, phòng thi và có mặt tại phòng thi theo thời gian quy định.

           - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

           - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát, ...  vào khu vực thi.

           - Thí sinh mang theo bút chì (2B, 6B,...), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm.

           - Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết.