DHKT

[TẠM HOÃN] Festival Khoa học công nghệ của sinh viên ĐHĐN lần thứ 2 năm 2020

27/10/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Do ảnh hưởng của bão số 9 với các diễn biến phức tạp ngày hôm qua, ĐHĐN đã ra thông báo theo CV số 3720 ngày 28/10/2020 về việc tạm hoãn tổ chức Festival KH&CN của SV Đại học Đà Nẵng năm 2020. Thời gian tổ chức mới sẽ được ĐHĐN thông báo sau.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT

==

Thực hiện công văn số 3443/TB-ĐHĐN ngày 9/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN v/v tham gia triển lãm tại Festival Khoa học công nghệ sinh viên ĐHĐN lần 2 năm 2020, Nhà trường kính thông báo đến các Khoa/ Phòng/ Trung tâm với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian triển lãm: 30/10/2020 (Buổi sáng)

2. Địa điểm: Khuôn viên F, Trường Đại học Bách Khoa

3. Hình thức triển lãm:

- Đối với Trường ĐHKT: 01 gian hàng (3m*3m*3m), 1 bàn, 2 ghế

- Đối với Phòng KH&HTQT: thiết kế gian hàng, background và các vật dụng trang trí (khăn trải bàn, hoa nhựa, máy tính, dây điện, các ấn phẩm trưng bày, tivi chiếu) và standees của Trường.

- Đối với SVNCKH đạt giải của ĐHĐN của Khoa Kinh doanh quốc tế: 01 standee (hoàn chỉnh, có giá đỡ)

- Đối với Sinh viên NCKH giải thưởng cấp Trường (theo CV 900 ngày 3/7/2020), đề cử tham gia GT cấp ĐHĐN (theo CV 737 ngày 28/7/2020), GT cấp Bộ (theo CV 795 ngày 24/8/2020, và Giải thưởng SVNCKH Eureka 2020 (theo danh sách đề nghị của Đoàn trường): 01 file ảnh poster làm standee

4. Phối hợp thực hiện

- Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm lập kế hoạch, dự trù kinh phí tham gia tổ chức Triển lãm cho SV và phối hợp với các Đơn vị khác tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Phòng Tổ chức - Hành chính hỗ trợ bố trí xe đưa đón sinh viên & cán bộ Nhà trường chiều 29/10/2020 và sáng ngày 30/10/2020; và các vật dụng trang trí gian hàng.

- Phòng Cơ sở vật chất hỗ trợ 01 tivi trình chiếu và 01 cán bộ trực kĩ thuật tại gian hàng của Trường tại Triển lãm.

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: hỗ trợ các tài liệu truyền thông về Trường và 01 bài viết SVNCKH của Trường tham gia Triển lãm.

- Các Khoa có SVNCKH đạt giải thưởng cấp Trường, tham gia GT cấp ĐHĐN và cấp Bộ, GT SVNCKH Eureka: thông báo SV của Khoa đăng ký tham dự Triển lãm KHCN của SV ĐHĐN năm 2020 theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm, gửi thông tin về Phòng KH&HTQT (sinhviennckh@due.edu.vn) trước ngày 15/10/2020.

- Sinh viên NCKH giải thưởng cấp Trường, tham gia cấp ĐHĐN, cấp Bộ, và Giải thưởng SVNCKH Eureka: gửi file ảnh thiết kế poster standee về Phòng KH&HTQT (sinhviennckh@due.edu.vn) trước ngày 22/10/2020 và tham gia Triển lãm sáng 30/10/2020.

Thông tin liên lạc:

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Phòng B201

Email: khoahoc@due.edu.vn

Số điện thoại: 0236-3954243.

Toàn văn thông báo số 986 ngày 13/10/2020: tại đây

QĐ khen thưởng và CV đề cử SVNCKH các cấp: tại đây

Trân trọng kính thông báo.