DHKT

THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (TOEIC) - ĐỢT NGÀY 01/11/2020

16/10/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thi để đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức kỳ thi TOEIC dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, kế hoạch như sau:

- Đối tượng dự thiSinh viên các lớp hệ chính quy

- Thời gian thiChủ nhậtngày 01 tháng 11 năm 2020

- Đăng ký thi:

+ Đăng ký online từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020, link đăng ký: https://bit.ly/35hEEYi

+ Nộp hồ sơ và lệ phí thi trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Tầng 1, khu Giảng đường C, Trường ĐH Kinh tế) từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

Sinh viên cần mang theo:

1. Hồ sơ dự thi:

- CMND/ Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân bản gốc hợp lệ và photo (không cần công chứng).

- 3 ảnh kích thước 3*4 chuẩn quốc tế (sau mỗi ảnh, thí sinh tự ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND).

- Thẻ sinh viên (bản gốc + photo)

2. Lệ phí thi:

- Sinh viên không đăng ký lấy phiếu điểm: 705.000 đồng (chỉ có báo cáo tổng hợp).

- Sinh viên đăng ký lấy phiếu điểm: 940.000 đồng (có chứng chỉ điểm cá nhân + báo cáo tổng hợp).

- Sinh viên đăng ký lấy phiếu điểm sau khi biết được kết quả thi nộp thêm 300.000 đồng.