DHKT

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

09/10/2020
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận thông báo số 1191/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn, vui lòng làm hồ sơ theo mẫu quy định đăng trên website Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi tại đường link sau: https://admin.quangngai.gov.vn/web/so-khoa-hoc-va-cong-nghe/bieu-mau-ang-ky-e-tai-du-an-kh-cn
Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 01/12/2020.
Nơi nhận hồ sơ: Quầy Sở KH&CN thuộc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
     Số 54 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi (Tel: 0255.38556005)

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem Thông báo tại đây.

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT