DHKT

Thông báo về việc rút học phần đã đăng ký học kỳ 1 năm học 2020-2021

05/10/2020

Kính gửi:      Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

          Nhà trường thông báo thời gian sinh viên thực hiện việc rút học phần đã được đăng ký của học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa 45K về trước như sau:

          - Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020: Sinh viên thực hiện việc rút học phần trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn, sau đó in Đơn xin rút học phần trình Giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh viên xem xét đồng ý.

          - Ngày 08/10/2020: Sinh viên nộp Đơn xin rút học phần đã có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh về Phòng Đào tạo của Nhà trường.

         - Ngày 12/10/2020: Sinh viên đăng nhập vào trang web để kiểm tra kết quả cho phép rút học phần. Sinh viên chỉ được phép dừng học học phần đăng ký rút sau khi Phòng Đào tạo đã xác nhận đồng ý cho rút học phần. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo trong ngày 13/10/2020.

          Sinh viên xếp loại học lực yếu (điểm TBC tích lũy < 2.0) nên rút học phần để đảm bảo số tín chỉ học tập ở học kỳ này tối thiểu 10 tín chỉ và tối đa là 14 tín chỉ. Sinh viên xếp loại học lực loại trung bình trở lên đảm bảo số tín chỉ học tập tối thiểu là 14 tín chỉ.

          Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Quy định về rút học phần ban hành theo Quyết định số 4709/ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2009 của Hiệu trưởng và thực hiện việc xin rút học phần theo đúng thời gian quy định.

 

          Trân trọng!