DHKT

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2020 - KHÓA 46K LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐỢT II DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

30/09/2020

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                         Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

       Số:           /HD-ĐHKT                           Đà Nẵng, ngày 30  tháng 09 năm 2020

 

 HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2020 - KHÓA 46K
LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐỢT II

DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC


    Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc hướng dẫn Quy trình thủ tục nhập học Đợt 2, như sau:

Bước I- Tìm hiểu quy trình làm thủ tục nhập học

    Sau khi biết kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 2020, sinh viên vào địa chỉ: http://due.udn.vn xem Hướng dẫn quy trình nhập học vào Trường.

    Số điện thoại hỗ trợ nhập học: 0236.3950464 hoặc 0911223777

Bước II- Đối tượng nhập học

    2.1. Sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và đã làm thủ tục xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN trước ngày 30/09/2020.

    2.2. Sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Bước III- Thời gian và địa điểm nhập học

    3.1. Thời gian nhập học: Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 08/10/2020. (Buổi Sáng: Từ 08h00 đến 11h30. Buổi Chiều: Từ 13h30 đến 16h30)

    3.2. Địa điểm nhập học: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng (Xem sơ đồ kèm theo).

Bước IV- Thực hiện thủ tục nhập học

    4.1. Nhận các biểu mẫu tại Bàn hướng dẫn

    - Số thứ tự vào nộp hồ sơ;

    - Phiếu nhập học; (Lấy tại đây)

    - Phiếu đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với thí sinh trúng tuyển vào Ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên phải lựa chọn 1 Chuyên ngành để đăng ký học; (Lấy tại đây)

    - Túi đựng hồ sơ sinh viên.

    Sinh viên theo dõi màn hình đến số thứ tự của mình để vào Hội trường E để nộp hồ sơ nhập học và nhận lại Phiếu nhập học có xác nhận của cán bộ đón tiếp.

    4.2. Nộp hồ sơ sinh viên và kinh phí đào tạo tại Bàn thu hồ sơ

    * Nộp Hồ sơ :

    - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 (Chỉ đối với sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020);

    - Học bạ và Bằng tốt nghiệp THPT: Bản chính và 1 bản sao hợp lệ (Sinh viên thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

    - 01 bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;

    - Phiếu đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trúng tuyển vào Ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên;

    Sinh viên khai báo đầy đủ các biểu mẫu trên, ghi thông tin lên bìa hồ sơ và bỏ tất cả giấy tờ trên vào Túi đựng hồ sơ;

    * Nộp kinh phí đào tạo:

    - Học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021: Mức học phí theo các chuyên ngành được đăng tin tại địa chỉ: http://due.udn.vn hoặc trên Bảng thông báo tại khu vực đón tiếp; (Xem tại đây)

    - Học phí Học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh: 700.000 đồng/sinh viên/khóa

    - Lệ phí khám sức khỏe đầu khóa: 80.000 đồng 

    - Bảo hiểm y tế (đối với sinh viên chưa có Thẻ BHYT từ ngày 01/10 đến 31/12/2020): 140.805 đồng   

    - Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 100.000 đồng (từ 01/10/2020 đến 31/12/2021)

    4.3. Nộp hồ sơ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh tại Bàn Hồ sơ ưu tiên

    - Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh.

    Bước V- Tham gia học tập

    5.1. Tham gia “Tuần định hướng tân sinh viên 46K”: Xem kế hoạch kèm theo.

    5.2. Học tập Giáo dục Quốc phòng An ninh từ ngày 12/10 đến 01/11//2020: Xem danh sách lớp học và kế hoạch kèm theo hoặc tại địa chỉ: https://due.udn.vn.

    5.3. Học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 12/10/2020: Xem danh sách lớp học và lịch học cụ thể kèm theo hoặc tại địa chỉ: https://due.udn.vn.

    5.4. Dự thi khảo sát năng lực Tiếng Anh đầu khóa: Sau thời gian học Giáo dục Quốc phòng An ninh, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về thời gian thi tại địa chỉ https://due.udn.vn , sinh viên theo dõi để thực hiện.

    Lưu ý:

    * Sinh viên diện ưu tiên trong tuyển sinh nếu khai báo sai về đối tượng hoặc khu vực ưu tiên mà dẫn đến không trúng tuyển thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

    * Kế hoạch triển khai “Tuần định hướng tân sinh viên 46K” dành cho sinh viên hệ chính quy, Khóa 46K, tuyển sinh năm 2020 tại: https://due.udn.vn. Tân sinh viên bắt buộc phải tham gia học tập đầy đủ.

   * Trong thời gian “Tuần định hướng tân sinh viên 46K” sinh viên sẽ nộp bổ sung các loại giấy tờ sau:

    - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh);

    - Bản chính Quyết định cử đi học (đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội);

    - 02 bản sao Chứng minh nhân dân; 02 ảnh 3x4;

    - Bản sao Thẻ Bảo hiểm y tế năm 2020.

    - Sơ yếu lý lịch tự khai (Trường phát mẫu); (Lấy tại đây)

    - Bản đăng ký làm thẻ Sinh viên liên kết (Trường phát mẫu);

Bước V- Đăng ký chỗ ở tại Ký túc xá Trường và liên hệ hỗ trợ thông tin chỗ trọ

     - Sinh viên đăng ký chỗ ở KTX tại link https://tinyurl.com/dangkyKTX46K

     - Hotline hỗ trợ thông tin chỗ trọ: 0236.6559.357

    Trên đây là hướng dẫn làm thủ tục nhập học cho sinh viên hệ chính quy Khóa 46K, Đợt 2, tuyển sinh năm 2020, đề nghị sinh viên thực hiện đúng quy trình trên.

Nhà trường không tiếp nhận những sinh viên không đủ hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ hoặc nhập học không đúng thời gian quy định./.

                                                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

  Nơi gửi:                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN   

- Ban Giám hiệu (để b/cáo);                                                           

- Các đơn vị trong Trường (để ph/hợp);                                  

- Sinh viên khoá 46K (để th/hiện);

- Lưu: VT, P. CTSV./.