DHKT

Lịch tập huấn trực tuyến v/v khai thác CSDL FiinPro tháng 9/2020

24/09/2020
Kính gửi Thầy Cô và Quý Anh Chị Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
FiinPro Platform V2.0 của Fiin Group (trước đây là Công ty Stoxplus) là công cụ thiết yếu để tìm hiểu và tiếp cận thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp dữ liệu và nguồn thông tin toàn diện về hơn 800 doanh nghiệp niêm yết và 1200 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. 
Phòng Khoa học xin gửi đến Quý Thầy Cô lịch workshop Tập huấn khai thác CSDL FiinPro Platform và địa chỉ google meet như sau:
Thời gian: 15h00 ngày 25/9/2020 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Google meet (link truy cập được gửi qua email đăng ký)
Báo cáo viên: Anh Lê Xuân Công, Phòng PTKD, Fiin Group 
Trân trọng kính thông báo.
Best regards.
P.KH&HTQT
--

Department of Research and International Cooperation
University of Economics - The University of Danang (UE-UD)
Room B201, 71 Ngu Hanh Son St., Ngu Hanh Son Dist., Danang City, Vietnam
Tel: +84.2363.954.243