DHKT

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 -2020 dự kiến

29/08/2020

THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 -2020.

       Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 (dự kiến) đối với sinh viên các lớp hệ Chính quy. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

        Đề nghị các sinh viên có liên quan tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ phòng Đào tạo trong ngày thứ 2 (31/8/2020) để được giải quyết.

                  Trân trọng!


Danh sách sinh viên dự kiến được công nhận tốt nghiệp: Tải file tại đây.