DHKT

Thư mời viết bài Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế (Trường ĐHKT - Đại học Huế)

20/07/2020

Kính gửi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

 

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế kính gửi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Thư mời viết bài. Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế xuất bản định kỳ hằng quý, nhằm công bố các công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực gồm: Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng và các lĩnh vực quản lý kinh tế liên quan khác.Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xếp loại tạp chí khoa học được tính điểm công trình, với mức điểm 0 – 0,5 điểm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/06/2020.

Số xuất bản tiếp theo của Tạp chí dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 09/2020 và 12/2020 và Tạp chí của chúng tôi hiện nay vẫn chưa tiến hành thu phí đăng bàiBan Biên tập Tạp chí rất mong nhận được sự hợp tác của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Trân trọng.

Toàn văn thư mời: tại đây

Quy định của bài viết: tại đây

--------------------------------------------------------------------------

TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

Tầng 2 nhà C, Trường ĐHKT Huế, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

Điện thoại: 0234. 3691165

Email: tapchiquanlykinhte@hce.edu.vn