DHKT

Tập huấn hướng dẫn thực hiện hồ sơ dự thi xét tặng Giải thưởng “Sinh viên NCKH” cấp ĐHĐN và cấp Bộ năm học 2019-2020

20/07/2020
Mến chào các em SVNCKH.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời các Nhóm SVNCKH đến tham dự buổi trao đổi và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Giải thưởng SVNCKH cấp Đại học Đà Nẵng và Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ năm 2020 với các thông tin chi tiết như sau:

1. Theo kết luận của Hội đồng chấm 5 tiểu ban, thống nhất đề cử:

05 Giải Nhất SVNCKH cấp Trường tham gia Giải thưởng Cấp Bộ 2020 cuối tháng 8/2020 tại Tp HCM
05 Giải Nhì SVNCKH câp Trường tham gia Giải thưởng ĐHĐN 2020 cuối tháng 7/2020 tại Đại học Đà Nẵng.
Giải Nhất - Giải Nhì - Giải Ba sẽ được đề cử tham gia Eureka và Thành phố ĐHĐN 2020 (nếu có) -  dự kiến sẽ nộp hồ sơ khoảng cuối tháng 9/2020.

2. Lịch tập huấn và hướng dẫn tham dự Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ, cấp ĐHĐN và Giải thưởng Eureka
Thời gian: 8h00, ngày 24/7/2020, Thứ Sáu
Địa điểm: Phòng E204, Trường Đại học Kinh tế
Các Nhóm đến tham dự đầy đủ để làm hồ sơ cho đúng. Chỉ cần sai form yêu cầu (đúng mẫu) thì hồ sơ sẽ bị loại ngay từ vòng đầu.

3. Hồ sơ nộp Giải thưởng SVNCKH 2020 của Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ: tại file đính kèm (phần phụ lục) - Đề nghị các em đọc kỹ và làm đúng các biểu mẫu đi kèm.
 - Tất cả hồ sơ nộp 1 bộ gốc và 2 bộ photo để gửi phản biện như mục III và VIII trong kế hoạch. Tất cả hồ sơ đóng thành 1 tập gồm trang bìa phụ, cam đoan...theo đúng thứ tựu trong phụ lục. 
- Các đề tài SVNCKH bằng tiếng Anh thì vẫn làm bằng tiếng Anh.

4. Hồ sơ nộp Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ 2020
Thông tư 19/2012 có hướng dẫn về các biểu mẫu của Hồ sơ tham gia Giải thưởng cấp Bộ (phụ lục): https://due.udn.vn/vi-vn/vanbanphapquy_ct/id/5577/cid/397
Toàn văn thông báo Giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có biểu mẫu cho Hồ sơ nộp): https://drive.google.com/file/d/1r4a9fsb2H5chu7VhJkTMdU42zByfVou7/view

Nhà trường sẽ hỗ trợ 100% phí tham dự Giải thưởng các cấp (ĐHĐN và cấp Bộ): 3.000.000đ/ 1 hồ sơ, và phí photocopy (cấp bộ 9 bộ, cấp ĐHĐN 5 bộ).

Thông tin liên lạc
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (Cô Liên Hà và  Cô Đặng Thị Thạch)
Phone 0236-3954243

Best regards
P.KH&HTQT