DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Đợt 2

01/07/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện tại đã có lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Đợt 2.

Lịch thi các môn thi viết: xem tại đây.

Lịch thi vấn đáp: xem tại đây.

Lịch thi máy: xem tại đây.

Lưu ý: 

Sinh viên tra cứu thông tin trong các file lịch thi trên. Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân.

Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037.