DHKT

Thông báo lịch bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do Đại học Đà Nẵng quản lý

21/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Phòng KH&HTQT xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN do Đại học Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2020, cụ thể.

1. Đề tài " Ảnh hưởng của sự biến động giá dầu thô lên đầu tư và hiệu quả tài chính của Doanh nghiệp"

Mã số: B2018-ĐN04-09

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thành Đạt

Thời gian: 15h30 ngày 18/6/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, tầng 4 Trung tâm Thư viện.

Theo QĐ số 753/QĐ-ĐHKT ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

 

2. Đề tài "Nghiên cứu tác động của biến động tỷ giá hối đoái đến xuất nhập khẩu của Việt Nam"

Mã sốB2018-ĐN04-13

Chủ nhiệm đề tàiTS. Huỳnh Thị Diệu Linh

Thời gian: 15h30 ngày 7/7/2020 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, tầng 4 Trung tâm Thư viện.

Theo QĐ số 882 /QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

 

3. Đề tài " Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mức độ đa dạng hóa ngành nghề đến giá trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam"

Mã sốB2018-ĐN04-16

Chủ nhiệm đề tàiTS. Nguyễn Thị Xuân Trang

Thời gian: 15h30 ngày 9/7/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng A211, Khu Giảng đường A, Trường ĐHKT.

Theo QĐ số 883 /QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

 

4. Đề tài "Tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng - Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh toàn cầu hóa"

Mã sốB2018-ĐN04-10

Chủ nhiệm đề tàiTS. Lê Thị Minh Hằng

Thời gian: 16h00 ngày 21/7/2020 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, Trung tâm Thư viện, Trường ĐHKT.

Theo QĐ số  884/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT