THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Địa chỉ: Phòng 212, Tòa nhà Đa năng, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0911.223.777 - (0236)352.2345

- Email: academic_affairs@due.edu.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/FaceDue/