DHKT

Thông báo về việc lấy ý kiến Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

17/01/2023

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; thực hiện Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 16 năm 2023.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng niêm yết danh sách cá nhân được đề nghị Hội đồng cấp trên xem xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" để thăm dò ý kiến dư luận.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (qua tổ thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, email: p.thanhtraphapche@due.edu.vn) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2023.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.