DHKT

Thông báo V/v tham gia Festival Sáng tạo trẻ lần thứ 5, năm 2023

07/11/2023
Kính gửi Quý Thầy/Cô và các em Sinh viên.

Căn cứ Kế hoạch số 4434/KH-ĐHĐN ngày 13/10/2023 của Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Festival Sáng tạo trẻ Đại học Đà Nẵng năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng sáng tạo vì phát triển bền vững”, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị trực thuộc cùng Quý Thầy/Cô và các em sinh viên các thông tin cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Ngày 11 tháng 11 năm 2023 (Thứ Bảy) 

- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin & truyền thông Việt - Hàn. 

2. Nội dung 

- Tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2022-2023; 

- Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” lần thứ 3 năm 2023 (InTE_UD 2023) 

- Giao lưu giữa các nhà khoa học và chuyên gia KNĐMST với sinh viên; 

- Giới thiệu các kết quả khoa học công nghệ, KNĐMST tiêu biểu do sinh viên ĐHĐN nghiên cứu, thực hiện; 

- Tham gia Triển lãm Festival Sáng tạo trẻ ĐHĐN năm 2023; 

3. Phối hợp thực hiện 

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: đầu mối, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, và phối hợp cùng với các đơn vị trong trường và ĐHĐN tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm design, in ấn, trang trí gian triển lãm; lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán cho sự kiện, các nội dung khác có liên quan; 

- Phòng Cơ sở vật chất hỗ trợ hoàn thiện gian triển lãm DUE (kích thước 3m*3m*2.5m) trong hai ngày 10-11/11/2023; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính hỗ trợ tư vấn dự trù kinh phí & thanh quyết toán hồ sơ kinh phí tham gia Festival Sáng tạo trẻ 2023; 

- Phòng Tổ chức – Hành chính: bố trí xe đưa đón cán bộ và sinh viên được nhận giải thưởng SVNCKH ĐHĐN và cung cấp các vật dụng cần thiết trang trí gian hàng (khăn trải bàn, lọ hoa để bàn....) trong hai ngày 10-11/11/2023; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông: chuẩn bị 01 video giới thiệu về hoạt động khoa học, KNĐMST của Trường năm học 2022-2023; đưa tin truyền thông về Festival Sáng tạo trẻ 2023; 

- Các Khoa/ Trung tâm có SVNCKH cấp ĐHĐN, SV có giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (theo Danh sách đính kèm): cử đại diện BCN Khoa tham dự lễ khai mạc Festival, thông tin đến Nhóm SVNCKH và Giáo viên hướng dẫn tham gia Triển lãm; lập danh sách GV và SV của Khoa tham dự Festival theo mẫu 2 đính kèm và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 5/11/2023 (email: khoahoc@due.edu.vn);  

- Các Nhóm SVNCKH cấp ĐHĐN, SV có giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các cấp hoàn thành và gửi Mẫu 1- thông tin sản phẩm trưng bày & 01 mẫu thiết kế standee (1.8m*0.8m) của Nhóm về Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 05/11/2023 (emailkhoahoc@due.edu.vn); Các sinh viên đăng ký tham gia Triển lãm với Khoa quản lý và trực tiếp giới thiệu sản phẩm của Nhóm tại Gian triển lãm DUE theo chương trình dự kiến đính kèm. 

- Đoàn thanh niên - Hội sinh viên của Trường: đề cử 05 sinh viên hỗ trợ đón tiếp, giới thiệu tại gian Triển lãm DUE, gửi danh sách sinh viên hỗ trợ Festival (theo mẫu 2 đính kèm) về Phòng KH&HTQT trước ngày 5/11/2023 (email: khoahoc@due.edu.vn); 

4. Thông tin liên lạc 

Để được hỗ trợ thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, SĐT: 02363.954.243; email: khoahoc@due.edu.vn

Nhà trường thông báo để các Đơn vị, giảng viên và sinh viên có liên quan phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra.
Trân trọng./.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn