DHKT

Thông báo kết quả vào Vòng chung khảo SVNCKH cấp Bộ năm 2023

10/10/2023
Kính gửi Quý Thầy Cô Giáo hướng dẫn và các em SVNCKH.
Cc: Quý Lãnh đạo các Khoa phụ trách.
BTC Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ năm 2023 đã có kết quả vòng chung kết với 3/5 đội SVNCKH của Nhà trường. Xin được chúc mừng Quý Thầy Cô - GVHD và  3 team SVNCKH Khoa Du lịch, Khoa Tài chính và Khoa Quản trị kinh doanh đã vô vòng chung khảo tranh giải Nhất - Nhì của Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ năm nay.
Phòng KH&HTQT kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên các thông tin chính của vòng chung khảo như sau (thông báo số 5650 ngày 11/10/2023 của Bộ GD&ĐT thay cho giấy mời chính thức):
 1. Danh sách 03 Nhóm SVNCKH thi chung khảo: phụ lục 2 đính kèm (STT 238-239-240)
 2. Chương trình thi vòng chung khảo: phụ lục 3 đính kèm
  Thời gian: 8h00 ngày 8 tháng 11 năm 2023
  Địa điểm: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
  Thành phần tham gia: 03 Nhóm SVNCKH - DUE
 3. Chương trình Tọa đàm SVNCKH (thông báo 5650 đính kèm)
  Thời gian: 19h30 ngày 9/11/2023
  Địa điểm: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng.
  Thành phần tham gia: GVHD - SVNCKH
 4. Chương trình Lễ trao giải thưởng (thông báo 5650 đính kèm)
  - Thời gian: 13h30 ngày 10/11/2024
  - Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Hòa Quý, Đà Nẵng.
  - Thành phần: SVNCKH - GVHD - Đại diện Trường và Phòng KH&HTQT
Theo thông báo 5650, các Nhóm SVNCKH cần hoàn thành các nội dung sau đây và gửi về Phòng KH&HTQT trước 15h00 ngày 23/10/2023 (thứ hai): 01 bản cứng và 01 bản mềm.
 • 01 slides báo cáo (không quá 15 phút);
 • 01 file tóm tắt và ảnh 3*4 (theo mẫu Phụ lục 4 đính kèm)
 • 01 file poster giới thiệu kết quả nghiên cứu 
Thông tin liên lạc của Phòng KH&HTQT
Địa chỉ: Phòng H302, Tầng 3, Nhà Đa năng
SĐT: 0236-3954243 (Gặp Chuyên viên ThS. Dương Quỳnh Anh)
Email: khoahoc@due.edu.vn
Website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc (Mục SVNCKH)
Một lần nữa, Phòng KH&HTQT xin được chúc mừng Quý Thầy Cô giáo hướng dẫn và các Nhóm SVNCKH - DUE và các Khoa quản lý có sinh viên tham gia vòng chung khảo Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ năm 2023. Chúc các đội thi tự tin báo cáo và đạt kết quả cao nhất của GT SVNCKH cấp Bộ.
Trân trọng.
P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn