DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế VEAM-2023

31/05/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô viết bài cho Hội thảo Quốc tế the 14th Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM-2023) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển (DEPOCEN) và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

  • Thời gian tổ chứcNgày 26-27/07/2023     
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 31/05/2023
  • Thông tin gửi bài: bài viết nộp qua website http://veam.org/paper-submission/
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo Thư mời viết bài đính kèm.

Phòng KH&HTQT kính gửi thông tin để Quý Thầy/ Cô được biết và tham gia viết bài cho Hội thảo VEAM-2023.

Trân trọng cảm ơn./.

P. KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn