DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2023

23/02/2023
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô giảng viên trẻ (không quá 40 tuổi tính đến năm 2023) tham gia viết bài cho Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023) do Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế, Trường Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG Tp. HCM đồng tổ chức. Hội thảo năm nay được đăng cai tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức dự kiến: 27/10/2023
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở B
                             279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Thời hạn gửi bài: trước ngày 15/8/2023
Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi tại email icyreb2023@ueh.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thư mời viết bài.

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn