DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

10/02/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 33/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024. Định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 căn cứ trên cơ sở Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại công văn đính kèm).

Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Quảng Ngãi, vui lòng gửi Phiếu đề xuất đặt hàng (mẫu đính kèm) về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 24/3/2023. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi đến Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn