DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2023

16/01/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 05/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023. Những định hướng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 tỉnh Lâm Đồng được nêu cụ thể trong Thông báo đính kèm.

Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thường xuyên các đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, thời gian xem xét các đề xuất thực hiện hai lần trong năm (lần 1 vào tháng 3/2023, lần 2 vào tháng 6/2023). Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất cho tỉnh Lâm Đồng, vui lòng gửi Phiếu đề xuất (mẫu đính kèm) về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng theo thông báo.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng (ĐT: 02633.822106) 

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thông báo của Sở.

Link thông báo và các biểu mẫu tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1nPSBCg_GRuz0cCCjbXmaeb9tWUqLXKN-?usp=sharing

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn