DHKT

V/v góp ý Dự thảo Quy định Quản lý nhiệm vụ KH&CN theo định hướng ứng dụng

27/02/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô, nghiên cứu viên, nhà khoa học.

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng, góp phần tăng cường vai trò tham gia tư vấn chính sách và phản biện xã hội của Trường Đại học Kinh tế tại thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Nhà trường đã xây dựng Dự thảo Quy định Quản lý nhiệm vụ KH&CN theo định hướng ứng dụng (sau đây gọi là Quy định đề tài đặt hàng). 

Phòng KH&HTQT kính mời Quý Thầy Cô và Đơn vị chuyên môn góp ý cho Dự thảo Quy định đề tài đặt hàng này. 

Chi tiết về Dự thảo Quy định, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tại đường link tại đây.

Mọi góp ý cho Dự thảo Quy định xin vui lòng gửi về Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế qua email khoahoc@due.edu.vn trước 12h00 ngày 16/01/2023. 

Trân trọng cảm ơn.

P. KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn