DHKT

Thư mời tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

10/06/2022
Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.


Hội nghị sinh viên NCKH là hoạt động thường niên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN nhằm khuyến khích nguồn nhân lực trẻ phát huy tinh thần yêu thích NCKH và phát triển tư duy sáng tạo. Hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2021-2022 đã thu hút sự tham gia của gần 30 đội xuất sắc nhất do các Khoa đề cử, trên cơ sở gần 100 đề tài cấp Khoa. 

Phòng KH&HTQT xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô & các em sinh viên đến tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2021-2022, cụ thể:

Thời gian: 13h30 ngày 13 tháng 6 năm 2022 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường E và Khu giảng đường D

Chương trình chi tiết của Hội nghị: tại đây

Kỷ yếu Hội nghị SVNCKH: tại đây

Sự hiện diện của Quý Thầy Cô sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các nhóm SVNCKH và góp phần không nhỏ vào sự thành công của Hội nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn