DHKT

Chuỗi seminar/ hội thảo Monday Finance & Banking

29/11/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Chuỗi tọa đàm tài chính ngân hàng do Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội cùng với hơn 50 trường Đại học trong cả nước tổ chức trong năm 2021.

Lịch sinh hoạt định kỳ vào Thứ Hai hàng tuần và được cập nhật trên website của Nhà trường.

==

Kính gửi thầy, cô và các anh chị link tham dự buổi Monday Finance and Banking Series tối nay:
Diễn giả: Bà Đinh Thị Tuyết Nhung - 10 năm kinh nghiệm tư vấn quản trị tài chính và rủi ro Doanh nghiệp
- Gần 10 năm kinh nghiệm thực tiễn giữ vai trò là CBLĐ cấp cao tại các TCT/ TĐ lớn tại VN
- Former CFO Vinatea
Chủ đề: Monday Finance and Banking Series số 18 – Future of finance function/Tương lai của Chức năng Tài chính
Thời gian: 29 thg 11 2021 08:00 CH Băng Cốc
Tham gia Zoom cuộc họp
https://zoom.us/j/93038964145?pwd=Vi81UHZJZ2JPcTJtaWd4M05rODVEdz09
ID cuộc họp: 930 3896 4145
Mật mã: 181818

==

Topic: Monday Finance and Banking Series 15
Time: Nov 8, 2021 08:00 PM Vietnam
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97263478044?pwd=RWRaVE5NL1dTbXo4Tk1FQWZJcXhkdz09
Meeting ID: 972 6347 8044
Passcode: 151515

==

Topic: Monday Finance and Banking Series 14
Time: Nov 1, 2021 08:00 PM Vietnam
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91329182178?pwd=NEZudVQ3VjZCZlRWdk9JaHJOeEQ0QT09
Meeting ID: 913 2918 2178
Passcode: 141414

==

Topic: Monday Finance and Banking Series 12
Time: Oct 18, 2021 09:00 AM Vietnam
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97899772594?pwd=TWJ3aG1kS3pmUzhhNjVxend4RXphdz09
Meeting ID: 978 9977 2594
Passcode: 181818


==

Topic: Monday Finance and Banking Series 11 

Chủ đề: Tài trợ chuỗi cung ứng gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Người trình bày: TS. Phan Đnh Anh, Khoa Ngân hàng,  Trường Đại học Kinh tế-  ĐHĐN

Time: Oct 11, 2021 02:00 PM Vietnam 

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98227041238?pwd=VWVTdnFlM3FTcVYyeWZWQ2pteDFsUT09 

Meeting ID: 982 2704 1238 

Passcode: 111111


==

Topic: Monday Finance and Banking Series 9 

Time: Sep 27, 2021 02:00 PM Vietnam  
Meeting ID: 939 8221 2920 
Passcode: 090909
 

 

==

Topic: Monday Finance and Banking Series 8
Time: Sep 20, 2021 02:00 PM Vietnam

Meeting ID: 936 3628 6532
Passcode: 080808


===
Topic: Monday Finance and Banking Series 06
Time: Sep 06, 2021 20:00 AM Vietnam
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 985 2855 0541

Passcode: 060606

===

Topic: Monday Finance and Banking Series 05
Time: Aug 30, 2021 09:00 AM Vietnam
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 921 5363 1849
Passcode: 050505
===

 

Topic: Monday Finance and Banking Series 04
Time: Aug 23, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 998 1162 1545
Passcode: 040404Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 030303

===

Topic: Monday Finance and Banking Series 03
Time: Aug 16, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 030303

===

Topic: Monday Finance and Banking Series 02
Time: Aug 16, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 020202

=

Topic: Monday Finance and Banking Series 01
Time: Aug 16, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 010101

 

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham gia.

Best regards
P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn