DHKT

Thư mời viết bài cho hội thảo quốc gia "Công cụ Toán - Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính" năm 2021

04/05/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô

Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế và tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học) và Trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Công cụ Toán - Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính" năm 2021

Thời gian và địa điểm:

Thời gian: ngày 09 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quy định bài viết

Bài viết gửi về hội thảo có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Hội thảo không thu phí đối với người tham dự nhưng người tham dự vui lòng đăng ký trước ngày quy định để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Các mốc thời gian

Hạn cuối nhận bài viết: Ngày 30 tháng 6 năm 2021
Ngày thông báo kết quả bài viết: Ngày 15 tháng 8 năm 2021

Ngày hội thảo: Ngày 09 tháng 9 năm 2021

Hình thức nhận bài

Bài viết tham gia hội thảo gửi về địa chỉ email hoithaottk@gmail.com, tiêu đề email ghi rõ “Hội thảo 2021 – Tên tác giả liên hệ - Tiêu đề thu gọn của bài viết”

Chi tiết về Chủ đề của Hội thảo và Quy định bài viết Quý Thầy/Cô vui lòng xem chi tiết tại đây.

Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quí Thầy/Cô.
Trân trọng!

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn