DHKT

Thư mời tham gia nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học: "Kế toán ngân hàng"

26/01/2021

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học.

Tên giáo trìnhKế toán ngân hàng

Chủ biên: PGS.TS. Lâm Chí Dũng                                  

Thời gian: 15h00, ngày 29 tháng 01 năm 2021 (thứ Sáu)

Địa điểm:  Phòng Nghiên cứu, tầng 4 Thư viện, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.   

Thành phần tham dự:

- Theo QĐ số 134/QĐ-ĐHKT ngày 21/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.         

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm. 

Thông báo này thay cho Giấy mời

Trân trọng.  

Phòng KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn