DHKT

Thông báo về việc Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của các chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2014-2015

14/04/2015

Căn cứ thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Hướng đến hội thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nối thông báo số 2 của Nhà trường (số 349/TB-ĐHKT ngày 19/11/2014) về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng;

Nhà trường đề nghị các khoa có đào tạo chương trình chất lượng cao (Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kế toán) và các giảng viên trong Khoa truyền thông cho tất cả sinh viên 37K-CLC biết để đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu đính kèm). Các Khoa tập hợp danh sách và phiếu đăng ký, gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 12h ngày 17/04/2015 (thứ sáu).

Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên lạc với Phòng Khoa học & HTQT (Chuyên viên Dương Quỳnh Anh, anh.dq@due.edu.vn, 0511-395.42.43).

Vì sự thành công chung của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 của Nhà trường và thực hiện cam kết của Nhà trường đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, đề nghị các Khoa cùng hợp tác và hoàn thành đúng thời hạn.

Chi tiết xem tại file đính kèm TB về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của các chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2014-2015.pdf

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn