DHKT

Kế Hoạch Tài Chính

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

    PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

    SỐ 71 NGŨ HÀNH SƠN - QUẬN NGŨ HÀNH SƠN - TP ĐÀ NẴNG

    PHONE: 0236-3847139 or 0236-3747098