DHKT

 • Biểu 24: Công khai tài chính của Trường (năm học 2014-2015)

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


  BIỂU MẪU 24

  CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2014-2015

   

  STT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  SỐ LƯỢNG

  I

  Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

  Nghìn đồng/năm

   

  1

  Thạc sĩ

   

  8.250

  2

  Đại học

   

  5.500

  II

  Học phí hệ chính quy chương trình khác

  Nghìn đồng/năm

   

   

  Học phí chương trình chất lượng cao

   

  15.500

  III

  Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

  Nghìn đồng/năm

   

   

  Đại học

   

  8.000

  IV

  Tổng thu năm 2014

  Nghìn đồng

   

  1

  Thu từ ngân sách

   

  27.050.367

  2

  Thu từ học phí, lệ phí

   

  72.949.241

  3

  Thu từ nguồn khác

   

  4.467.533