DHKT

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH

  GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

       A. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  - Ngành đào tạo: LUẬT, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, MARKETING, THỐNG KÊ, KINH TẾ, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI.

  - Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

  - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

  B. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

  - Ngành đào tạo: KẾ TOÁN, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ.

  - Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng phù hợp với ngành đăng ký dự thi ở bậc đại học.

  - Thời gian đào tạo: 2 năm

  C. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

  - Ngành đào tạo: KẾ TOÁN, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ.

  - Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp phù hợp với ngành đăng ký dự thi ở bậc đại học.

         - Thời gian đào tạo: 3 năm

  D. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VĂN BẰNG 2)

  - Ngành đào tạo: LUẬT, KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, MARKETING, THỐNG KÊ, KINH TẾ, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI.

  - Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp Đại học.

         - Thời gian đào tạo: từ 2 đến 3 năm.    

  Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học với học vị: CỬ NHÂNNgành đào tạo tương ứng. Với văn bằng quốc gia này, người học có thể tiếp tục thi để học ở bậc cao hơn.