DHKT

Danh sách SV đề nghị xét miễn học và công nhận điểm các HP Tiếng Anh trong CTĐT HK I/2023-2024 (Dành cho SV đăng ký thực tập HK II/2023-2024)

15/11/2023
Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K trở về trước dự kiến thực tập kỳ II/2023-2024.

 

Thực hiện thông báo v/v đăng ký thực tập đối với sinh viên hệ chính quy - Đợt 2 năm học 2023 - 2024, Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị xét miễn học và công nhận điểm các HP tiếng Anh của sinh viên. Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ được Phòng Đào tạo tiếp nhận, vui lòng xem tại đây

Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách và phản hồi về Phòng Đào tạo (nếu có) qua SĐT: 0236.3950110 (cô Trang) trước 15h00 ngày 16/11/2023 (Thứ Năm). Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.


Trân trọng!