DHKT

Thông báo Học bổng Đồng hành (dành cho SV năm nhất và năm hai)

03/10/2017

QUỸ HỌC BỔNG ĐỒNG HANH

16 rue du Petit Musc, 75004 paris

Paris, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH

KÌ 33, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

 

I.        Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành:

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2016-2017, quỹ đã trao được hơn 300 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học và các em học sinh lớp 12 ở Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trong học kì I năm học 2017-2018, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

 

II.     Học bổng Đồng Hành:

1.   Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại Đà Nẵng, gồm các trường đại học sau:

- Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

2.   Điều kiện đối với sinh viên:

- Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường nêu trên,

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, .... (có xác nhận địa phương)

- Đạo đức tốt và học lực từ Khá trở lên (đối với sinh viên năm 2)

3.   Giá trị học bổng:

Giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.000.000 – 4.000.000 đồng/suất.

Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

4. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

 

III.   Hồ sơ và thủ tục:

-        Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web www.donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 05/11/2017.

IV.   Lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn:

-        Sinh viên hoàn thành hồ sơ theo hình thức trực tuyến trước 23h59 ngày 05/11/2017.

-        Ban điều hành tổng hợp hồ sơ đăng ký và gửi về các trường

-        Các trường tổ chức phỏng vấn và xét chọn hồ sơ gửi Ban điều hành: trước 20/11/2017

-        Kết quả được thông báo tại các trường và tại trang web www.donghanh.net dự kiến vào ngày tháng 12/2017.

Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 1/2018.

 

V.      Liên hệ:

Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net, hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại Đà Nẵng:

Thầy Nguyễn Lê Duy – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Email: nguyenleduy@due.edu.vn      ĐT: 0983.441.241

QUỸ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH